Ankomst

«Restoration» ankommer New York
9. oktober 1825 markerer starten på norsk innvandring til Amerika. Så kom sluppen «Restauration» til New York med 53 personer om bord. Den yngste, Margaret Allen, var litt over en måned gammel. Hun ble født om bord 2. september Hun var datter av ekspedisjonslederen, Lars Larsen Geilane og hans kone Martha fra Stavanger. Noen få nordmenn hadde vært i Amerika før. Leiv Eiriksson rundt år 1000, og et titalls personer som hadde reist med nederlandske handelsskip til New Amsterdam på 1600-tallet.

Byen de kom til var ikke stor. I 1830 bodde det ikke mer enn rundt 240 000 mennesker i New York. Da var det knapt noen nordmenn der. Hundre år senere – i 1930 – var det nesten 70 000 nordmenn der. Men da hadde også verdensmetropolens befolkning steget til mer enn 2 millioner mennesker.

Ellis Island Mer enn 12 millioner mennesker fant veien til Ellis Island, det viktigste mottakssenteret for immigranter i USA mellom 1892 og 1924. Den første som ankom var Annie Moore, en 15 år gammel jente fra Irland.

Ikke alle innvandrere måtte passere gjennom Ellis Island. De som hadde nok penger til å reise i 1. og 2. klasse ble sjekket om bord av lege og inspektør, og kunne gå rett i land. Det var de som reiste i 3. klasse som kom til Ellis Island. Her gikk de gjennom en helsesjekk, og de som var så uheldige å ha trakom, ringorm eller tuberkulose, ble automatisk avvist. De som besto testen måtte da svare på en rekke spørsmål om hvorfor de ønsket å immigrere til USA. Testen tok omtrent to minutter, og de som svarte riktig ble ønsket velkommen til Amerika. Bare to prosent fikk avslag.

Med kvotelovene fra 1921 og 1924 ble immigrasjonen til Amerika sterkt begrenset. Den årlige innvandringskvoten for de enkelte etniske gruppene ble satt til 2 prosent av befolkningen i 1890.