Kategori: Blog-N

Norsk Utvandringshistorie – Restaurert

Stiftelsen Norsk Utvandringssenter startet på 1980-tallet og hadde denne nettsiden fra minst 1999, som praktisk talt er begynnelsen av internetttiden. Den gikk av i 2020. Mens den var oppe var den en stor ressurs for de med norske aner som ønsket å lære om historien deres. Vi tenkte at det ville være en god idé […]