Du Og Jeg

Et digitalt læringsverktøy i migrasjonshistorie

You And Me (YAM) var opprinnelig en del av kulturhovedstadsåret Stavanger2008 og er utviklet i samarbeid mellom Norsk Utvandrersenter, Universitetet i Stavanger og Sandnes videregående skole. YAM var blant de første prosjektene som ble godkjent da Stavanger søkte om status som kulturhovedstad. YAM2008 besto av tre hoveddeler: et digitalt læringsverktøy i migrasjonshistorie (You And Me), en internasjonal leirskole (World Village) og en vandreutstilling (People in Transit). I dag er You And Me-læringsverktøyet i stadig utvikling, med partnere i mange land i Europa og USA.

You And Me er basert på ideen om at kunnskap om vår egen emigranthistorie vil gjøre det lettere å forstå dagens immigrasjon. Programmets mål er å øke forståelsen av migrasjon som fenomen, se menneskeskjebnene bak fenomenet, bidra til økt bevissthet om egne holdninger til «de andre» og befeste den enkeltes rolle som ansvarlig aktør i et flerkulturelt samfunn.

De fleste av oss trenger ikke lete særlig lenge for å finne spor etter migranter i vår egen familie. I dagens skole har mange elever ofte selv migrert – fra et kontinent til et annet, fra land til land, by til by eller fra landsbygda til mer urbane strøk – det samme kan gjelde foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og videre slektninger bakover. .

You And Me lærer ungdom mer om seg selv og sin egen familiebakgrunn og kobler familieflytting med større migrasjonsmønstre. Dette gjør det lettere å identifisere seg med andre mennesker på farten. You And Me søker å formidle at migrasjon angår oss alle, som et tidløst fenomen som har pågått gjennom menneskehetens historie, og at fremmedfrykt og rasisme ikke er moderne oppfinnelser, men holdninger som alltid har vært nødvendig å ta tak i for å kunne bekjempe.

You And Me er tilgjengelig gratis på internett. Lærerveiledning kan lastes ned fra vårt dokumentarkiv i menyen til venstre.