eMigrasjon

eMigration er vårt nye merke. Med fokus på digital formidling av migrasjon – noe læringsprogrammet Du og meg og det planlagte oppslagsverket Migrapedia er eksempler på – går Utvandrersenteret fremtiden i møte. eMigration også et uttrykk for senterets kontinuerlige arbeid med å digitalisere migrasjonsrelaterte kilder og samlinger.