Forhold i Norge

Kløft over brød I årene etter 1815 vokste befolkningen i Norge seg sterkere enn noen gang før. Dødeligheten sank, og flere barn vokste opp. Fra 1810 til 1865 doblet landets befolkning seg – fra 882 000 til 1,7 millioner. På 1820-tallet ble det født svært mange barn, og da de vokste opp og skulle finne arbeid på 1840-tallet, sto de i kø for å få arbeid. Det var en «rift om brødet». På 1850-tallet kom en ny stor gruppe barn ut på arbeidsmarkedet på 1870- og 80-tallet.

Norge var et jordbruksland på denne tiden, og den sterke befolkningsveksten krevde at jorden ble utnyttet maksimalt. Selv om produksjonen i primærnæringene – jordbruk, fiske og skogbruk – økte kraftig, kunne ikke dette hindre at situasjonen forverret seg for stadig flere. Det var grunnen til at så mange som 78 000 mennesker emigrerte til Amerika mellom 1825 og 1865, på jakt etter et bedre liv for seg selv og sine familier. De kom fra alle kanter av landet, men de fleste var fra Vestlandet og Østlandet.

amerikansk
feber Sluppefolket og Cleng Peerson skapte ikke særlig interesse for emigrasjon. Først i 1836 ble emigrasjon et årlig fenomen. Den sommeren reiste 167 personer fra Stavanger med seilskutene Den norske Klippe og Norden. Fra 1843 dro mer enn 1000 mennesker til Amerika hvert år.

«America letter» med nyheter fra venner og bekjente var den viktigste måten folk fikk informasjon om Amerika på. Blant de mest kjente brevskriverne er Gjert Gregoriussen Hovland, som emigrerte i 1831 og slo seg ned i Kendall. Utgivelsen av reiseguider og historier om folk som kom hjem brakte også nyhetene om det lovede land. Sammen bidro dette til å skape en slags «Amerika-feber».

Utvandringen startet i Stavanger og spredte seg videre langs kysten og innlandet. De fleste kom fra fjordområdene på Vestlandet og de indre fjellbygdene på Østlandet, som Telemark og Numedal. De var hovedsakelig bønder som hadde solgt gårdene sine for å finansiere reisen. Fra 1850-årene dro stadig flere husmenn og fattige bønder. Det var familier som hadde til hensikt å finne et nytt hjem i Amerika.

Folk i bevegelse
Forhold i Norge
Kryss
Ankomst
Nybyggerne
Veien mot vest
I byene
Stolte nordmenn
Til Norge