Stiftelsen Norsk Utvandrersenter ble etablert i 1986. Senteret driver forskning og formidling av norsk migrasjonshistorie og prosessene knyttet til fenomenet migrasjon. Stiftelsen er medlem av det internasjonale migrasjonsnettverket AEMI –  The Association of European Migration Institutions

Hva gjør emigrasjonssenteret?
Emigrantsenteret

Hjelper deg med å finne slektninger i hele Norge
Gir deg nyttige tips om kilder på internett
Arrangerer kurs i slektsforskning
Formidler kontakt mellom pårørende i Norge og USA.

Norsk Emigrantsenter

Norsk Utvandrersenter ble etablert i 1986 – for å hjelpe etterkommere av utvandrede nordmenn med å finne sine norske røtter

Bøker Oppnå

Her finner du aktuell litteratur fra Emigrantsenteret. For å finne det du leter etter kan du enten søke