Norsk Emigrantsenter

Norsk Utvandrersenter ble etablert i 1986 – for å hjelpe etterkommere av utvandrede nordmenn med å finne sine norske røtter – nøyaktig 150 år etter at skuterbroene «Norden» og «Den norske klippe» dro fra Stavanger på kurs til Amerika, med totalt 167 utvandrere. om bord . Den årlige utvandringsstrømmen fra Norge hadde startet. I dag har tidevannet snudd. Derfor retter vi også oppmerksomheten mot dagens innvandring til Norge.

Vi hjelper fortsatt folk med å finne sine forfedre eller nålevende slektninger, men de siste årene har vi brukt mer og mer tid og ressurser på undervisning og prosjekter som har som mål å se sammenhengen mellom vår historiske utvandring og dagens immigrasjon. Det var nettopp det som var kjernen i vårt kulturhovedstadprosjekt, YAM2008. Kulturhovedstadsåret er nå historie, men det digitale læringsprogrammet om global migrasjon, You And Me , lever videre. Du kan lese mer om programmet under e migrering i venstremenyen. Utvandrersenteret er også opptatt av å ta vare på vår rike emigranthistorie. Derfor leder vi samarbeidsprosjektet Migrasjon Rogaland

– et innsamlingsprosjekt med sikte på å dokumentere utvandringen fra fylket – og vi har vært aktive støttespillere under byggingen av emigrantskipet «Restauration» – en kopi av det aller første skipet med utvandrere på organisert flukt fra Norge og Stavanger i 1825. Du finner mer om Migrasjon Rogaland i menyen til venstre, under prosjekter.

Er du interessert i migrasjon generelt, eller slektsforskning spesielt, vil vi gjerne at du tar kontakt!