Sammenslutningen Av Europeiske Migrasjonsinstitusjoner (SAEM)

Norsk Emigrantsenter deltok i 1991 i etableringen av AEMI – Association of European Migration Institutions .AEMI er et nettverk av organisasjoner og institusjoner i Europa, som gjennom forskning og formidling setter fokus på sentrale problemstillinger og utfordringer knyttet til migrasjon.
Nyvalgt styreleder (2011) og redaktør Hans Storhaug presenterer et nummer av det internasjonale tidsskriftet AEMI Journal til Astrid Thors, Finlands migrasjons- og EU-minister. Arrangementet fant sted under den årlige AEMI-konferansen i 2007, som i år ble arrangert av Migration Institute i Turku.
Emigrantsenteret er stolte av at Europarådet har godkjent migrasjon som en ny europeisk kulturvei. Arrangementet fant sted ved Institute for European Cultural Routes i Luxembourg, 5. og 6. oktober 2007. Medlemmer av Luxembourgs regjering, Europarådet og ambassadører fra mange EU-land deltok i feiringen, som falt sammen med 20-årsjubileet for European Institute for Cultural Routes.
Medlemmer av AEMI
Medlemmer av AEMI og representanter for European Institute for Cultural Routes i Luxembourg.