Styret

Norsk Utvandrersenter ledes av et styre, bestående av politisk oppnevnte medlemmer og medlemmer av næringslivet. Styret velges for fire år.

Styret for perioden 2007-2011: Til venstre: Arne Kjell Askeland (Tysvær kommune), Per Olav Hanssen (Region Stavanger Næringsutvikling), Helene Bjørntvedt (leder Utvandrersenterets Venner), formann Rune Tvedt (Rogaland fylkeskommune), Magnar Kalsheim (IRIS – International Research Institute of Stavanger) og underdirektør Eli Aga (Stavanger kommune).