Til Norge

Queen of the Atlantic – Stavangerfjord
De fleste nordmenn reiste hjem med skip som tilhørte Norwegian American Line (NAL): Kristianiafjord, Bergensfjord eller Stavangerfjord. Kristianiafjord var selskapets første båt, og ble satt i drift i 1913. Men det var Stavangerfjord som ble mest populær. Fra 1918 til 1963 hadde «Queen of the Atlantic» fraktet mer enn 640 000 passasjerer over Atlanterhavet. Det ble nesten fest i byen da Stavangerfjord kom til Stavanger med venner og slektninger som kom hjem.

Påvirkning fra USA De hjemvendte hadde med seg en rekke nye ting. Nye ord, byggeskikk, klær og moter, ideologier og filosofier. Mange av dem viste en åpenhet som var med på å endre inngrodde holdninger i det gamle europeiske jordbrukssamfunnet. Returmigrasjonen bidro også til gradvis å redusere de kulturelle forskjellene mellom Amerika og Europa.

Påvirkningen fra USA ble etter hvert veldig merkbar. I 1896 ble verdens første offentlige kinoshow vist i USA. Åtte år senere, i 1904, ble den første kinoen åpnet i Oslo. Ti år senere var det mer enn 150 kinoer over hele landet. Halvparten av filmene som ble vist var amerikanske. Og Amerika som ble portrettert i mange av disse filmene hadde en enorm innflytelse over hele verden. Filmene var hovedsakelig basert på forestillinger om det ville vesten og helter som Buffalo Bill og Nick Carter som allerede var kjent gjennom populærlitteraturen. På denne måten hadde amerikansk film-, musikk- og underholdningsindustri en betydelig innflytelse på kulturutviklingen i Europa og Norge.

I dag har amerikanske merker og symboler blitt en del av norsk hverdag.

Norge i dag Strømmen av inn- og utvandring kan ofte forklares som et samspill mellom nasjonale og internasjonale økonomiske forhold. økonomisk vekst og rikdom i etterkrigstidens Norge og nye immigrantkvoter i USA på 1960-tallet reduserte utvandringen til Amerika. Bare 49 500 nordmenn reiste mellom 1946 og 1978. Innvandring

I dag er utvandringen erstattet med innvandring. Ved inngangen til 2007 bodde det 4 681 100 mennesker i landet. Om lag 415 000 av disse var innvandrere, noe som tilsvarer 8,9 prosent av hele befolkningen. Svenskene utgjør den største gruppen førstegenerasjons innvandrere med nesten 23 424 personer. Mennesker fra den tredje verden utgjør mer enn halvparten av innvandrerne. Nesten en tredjedel av alle medlemmer av innvandrerbefolkningen bor i Oslo. Deretter følger Bergen, Stavanger, Bærum og Trondheim. De siste 10 årene har innvandrerbefolkningen økt med 72 prosent.

De ti største nasjonalitetsgruppene. Førstegenerasjons innvandrere
og personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. 1. januar 2007

 

Første generasjons innvandrere

Personer født i Norge av to utenlandske foreldre

Total*
341 930

Total*
75 488

Sverige
23 424

Pakistan
12 526

Polen
17 747

Vietnam
6 374

Danmark
17 621

Tyrkia
4 971

Irak
17 246

Somalia
4 958

Pakistan
15 752

Sri Lanka
4 642

Somalia
14 698

Irak
4 172

Tyskland
13 494

Marokko
2 770

Bosnia-Hercegovina
13 266

India
2 543

Vietnam
12 409

Bosnia og Herzegovina
2 401

Iran
12 308

Serbia
2 395

* Gjelder alle land
Kilde: Statistisk sentralbyrå