Undervisning

tilbud Vi tilbyr undervisning i migrasjon i et historisk og samtidsperspektiv for elever i videregående skole. De aller fleste videregående skoler i distriktet benytter vårt undervisningstilbud, hvor vi tar utgangspunkt i den historiske utvandringen, med fokus på 1800- og 1900-tallets masseutvandring til USA, og setter det i sammenheng med dagens innvandring til USA. Norge.

Pris og praktisk informasjon
Vi er midt i en flytteprosess og tilbyr dessverre ingen undervisning for øyeblikket. Interesserte bes ta kontakt for mer informasjon.