Venne Foreningen

Utvandrersenterets venner

Utvandrersenterets Venner ble stiftet 10. mars 2004 med det formål å støtte Utvandrersenterets arbeid og fremme interessen for norsk migrasjonshistorie.
Foreningen er en uavhengig støtteforening med eget styre, hvor lederen i kraft av sin stilling også sitter i styret for Norsk Utvandrersenter. Foreningens midler skal etter styrets vedtak brukes til fordel for utvandrersenteret.

Foreningens styre i 2012:
Ole Jone Eide leder
Einar Sanstøl styremedlem / kasserer
Audun Rosland styremedlem
Turid Myhra styremedlem
Kate Elin Norland varamedlem
Rigmor Hasle Amundsen varamedlem
Per Inge Bøe utvandrersenterets representant