Vise

Utvandrersenterets faste utstilling heter People on the Move og åpnet 4. juli 2000. Utstillingen forteller hovedtrekkene i norsk og europeisk emigranthistorie. Utstillingen er tekstet på engelsk. Den norske versjonen er kun tilgjengelig på internett. Utstillingen er åpen for publikum i senterets ordinære åpningstid.

Utstillingen er laget med støtte fra Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og EssoMobil. Bildene er levert av Norsk Folkemuseum, Ellis Island Immigration Museum, State Historical Society of Wisconsin, Museum of History and Industry, Seattle, Washington, Dreyer Forlag og Jacob G. Johannessen.